رستوران گیلار علاوه بر دریافت تائیدیه بهداشتی دامپزشکی درجه دو 22000:2005 ISO (گواهینامه بین المللی رضایتمندی مشتری) و 9001:2008 ISO دارنده استاندارد HACCP است که در بر گیرنده کلیه امور از قبیل آموزش پرسنل استفاده از مواد اولیه و وسایل استاندارد و مسائل بهداشتی و ... است.